Mystické bubny

 Mystic drums

28.8.2012 Asan Ramiz Fryč

Dobrého a krásného dne přeji. Mnoho let již bubnuji a to jedině na tradiční bubny. Této činnosti se věnuji téměř každý den a často i na cestách, kde mě bubny doprovázejí, a já si mohu hrát třeba i jen tak pro radost i neradost. Bubnování je určitou součástí mého života, které je nejenom zájmovou činností, co vyplňuje čas a rozvíjí mnohé schopnosti, ale je téměř neoddělitelnou částí veškeré práce, kterou dělám. Například když maluji, tak mezi tím často hraji na buben a tak se udržuji v určitém stavu, který je mi vhod pro malování. Tady je teď důležité zmínit, že bubnování, je stejné vyjádření mé osoby, jako malování nebo psaní. To, co není schopen člověk například vidět v mých obrazech, může slyšet v bubnování nebo číst v textech. A tak to může být i naopak. Prostě některá činnost nebo umění si vyžaduje hlubší vhled oproti činnostem, které jsou více zjevně jasné.
Dnes Vám představuji čtyři skladby, které vznikly během posledních let a provázely mě životem a otiskly se tak do mnohých činností a mě samotného. A tak jsem navštívil nahrávací studio, kde jsem v jeden den během dvou hodin tyto skladby zahrál na jednotlivé bubny se zpěvem a to vše najednou v kuse neboli v jedné stopě. Takže to, co slyšíte v každé skladbě, jsem pouze já a buben nebo nanejvýše dva bubny. Hraji a zpívám od začátku až do konce zcela sám a skladby nejsou nikterak upravovány, až na přidaný echo prostor, který působí, jako kdybych hrál v chrámu. A to celé pro představu, jak sám doslova sólově hraji na tradiční bubny, k tomu si prozpěvuji a to najednou v jednu chvíli na jedné židli. Dalo by se i říci, že jsem jeden z mála sólových hráčů na perkuse, který si při hraní na bubny zpívá.

 

Toto autorské dílo je registrováno u Art & Copyright pod číslem 073-12-12-01.

Mystické bubny - Mystic drums

"Asangalerie"

Toto autorské dílo je registrováno u Art & Copyright pod číslem 078-17-12-02.